Baggrund
Aarhus Kunstforening blev dannet i 2015. De første år havde foreningen til huse i Aarhus V. I 2016 flyttede Kunstforeningen til centrum af Aarhus.

Formål
Foreningens formål er "at bidrage til kreativt virke i Aarhus" og "at varetage opgaver af fælles kunstnerisk interesse for medlemmerne".

Kunstforeningen arrangerer 8-10 udstillinger om året, hvor både nye og erfarne kunstnere og forskellige medier er repræsenterede.

Medlemskontingent
Kontingent betales én gang årligt umiddelbart efter generalforsamlingen i marts måned.

Det årlige kontingent andrager for tiden:
Parmedlemmer på samme adresse: 325 kr
Enkelt medlem: 220 kr
Unge under 25 år: 90 kr

ALLE INDBETALINGER
til kunstforeningen sker til foreningens konto.
HUSK at anføre navn, medlemsnummer og hvad det er, der betales.